Argos ‘İyi Mimarlık’ Kampanyasında

Eczacıbaşı grubunun önde gelen markalarından VitrA / ARTEMA, Eylül 2011 ilanlarında ‘Argos in Cappadocia Otel’i konu aldı. 

Firmanın Nisan 2010’dan buyana yayımladığı aylık ilanlarında, “iyi mimarlık nedir?” sorusuyla gündeme taşıdığı nitelikli yapılar, kamuoyunun gündemini mimarlıkta nitelikli tasarım ve uygulama alanına çekmeyi hedefliyor.  VitrA / ARTEMA, bu kampanya ile bir yandan nitelikli mimari uygulamaların ortaya çıkarılmasına destek olan işverenlere dikkat çekmeyi amaçlarken, diğer yandan ürünlerini kullanan mimarlara teşekkür etmek için de bir vesile yaratıyor. İyi mimarlık sorusuna cevap veren çağdaş mimarlık eserlerine  saygının bir göstergesi olarak yayımlanan ilanlarda yapılara ve tasarımcılarına/uygulayıcılarına ait özet bilgilere de yer veriliyor. 

Argos in Cappadocia otel kompleksi, kırsal ölçekte bir dönüşüm-koruma uygulaması olarak, kampanyaya konu olan yapılar arasında farklı özellikleriyle ayrışıyor. Otelin 15 yıla yayılan gerçekleşme macerası ve çok sayıda mimar, öğrenci ve yapı ustasının içinde yer aldığı uzun tasarım ve uygulama süreci, katılımcı modeliyle de farklılaşıyor.

Argos Yapı adına bizler de VitrA / ARTEMA’ya teşekkür ediyoruz: Mekânda nitelik konusunun çok meşakkatli bir çaba gerektirdiğinin bilincinde oldukları ve iyi olanı takdir ederek, bunu bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde markalarına yansıttıkları için…