Hizmetlerimiz

Restorasyon

Restorasyon sürecinde en önemli konunun koruma olduğu bilinciyle yapıların, bulundukları coğrafyanın, kültürün, yerel detayların ve yerin kendine has ruhunun korunması için inceleme ve belgeleme çalışmalarıyla başlıyoruz.Yüzyılların birikimi olan mimari geleneklerin, orijinal dokuyu oluşturan malzemelerin, taş ustalarının nesilden nesile taşıdığı yordamların ve mimari detaylarda gözlemlenen inceliklerin rehberliğinde, modern yaşamın imkan ve gereksinimlerini de göz ardı etmeden yol alıyoruz.

Uygulama / Yapı

Tasarım ve projelendirme aşamaları tamamlanmış, uygulama projesi onaylanmış ve ruhsatları alınmış projede bir sonraki aşama Uygulama/Yapı aşaması olarak hayata geçer. İşte bu aşamada uygulamayı yapacak ekibin temini ve yönetimi, zaman planları, malzemenin seçimi ve teminini sağlayarak projeyi hayata geçiriyoruz.

Anahtar Teslim

“atölye argos” tasarım ekibimizle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu süreç, projenin fikir aşamasından kaba inşaatın bitimi sonrası ince işler aşaması ve dekorasyonuna da katkıda bulunacak mimari uygulamaları içeren, müşterimizle sıkı diyalog içinde yürüterek sonuçlandırdığımız bir süreçtir. Anahtar teslimi yaklaşımımızda zemin ve duvar kaplamaları, banyo ve mutfak vitrifiye/armatür seçimi ve teminini, mimari öğelerin yanı sıra hareketli mobilyaların seçimi ve yapımı, iskan izinlerinin alınması, elektrik, su, internet vb. abonelikleri de içermektedir.

Argos Atölye

İz bırakacak mimarinin ilk adımının iyi fikir üretmekten geçtiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla, 1996'dan başlayarak edindiğimiz özgün deneyim ve sonuçlandırdığımız projeler, sivil mimarlık geleneğini tanıma ve öğrenme konusunda akademik kaynak değeri taşıyan bir kapasiteye ulaştı. Sadece ruhsatlandırdığımız rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ile değil, sözü olan çağdaş tasarımlarımız, çevrenin değerlerine uygun dillerde konuşan iç mekan ve peyzaj uygulamalarımız ile mimarlığın olumlayan ve umut veren tarafını temsil etme ve bunu ülkemizin dört bir tarafına taşıma gayretindeyiz.