Terzioğlu Evleri

Ürgüp'te 4'ü tescilli toplam 7 adet geleneksel komşu yapının rölövelerle belgelenmesi projesidir.
İŞVEREN:

Hasan Terzioğlu 

PROJE:

Atölye Argos

TARİH:

2008–2012

KONUM:

Ürgüp