Develioğlu Oteli

Uçhisar eski köy yerleşkesi içinde yer alan, vadi cephesinde mevcut olan yapı grubuna ek, yeni öneri içeren otel yapısıdır.

Toplam 1062 m² brüt kapalı alana sahip proje 3 parselden oluşmaktadır.

Projelendirilen yapı grubu içerisinde, belirlenen ana akstan ulaşılan, 15 adet oda, kahvaltı salonu ve teraslar yer alır.

Ana aksı tanımlayan kemerli yarı açık alan örtüsü bulunmaktadır.

Restorasyon kararları alınırken, mevcut yapı olduğu hali ile projelendirilmiş, mevcut yapı dışındaki yeni öneriler yerel tipoloji verilerine uygun olarak tasarlanmıştır.

İŞVEREN:

Osman Develioğlu

PROJE TÜRÜ:

Rölöve, Restorasyon

TARİH:

2022

KONUM:

Uçhisar